Tadarus Al-Quran: Al Imran Ayat 16-20

Jun 18, 2018

Ayat 16

Al Imran ayat 16 - "Dan (ingatlah), dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, maka hendaklah mereka bergembira dengan itu. Itulah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan."

Ayat 17

Al Imran ayat 17 - "Apabila kamu melihat pada Hari Pertempuran itu (di antara orang-orang kafir), malaikat-malaikat akan berbaris di sekeliling al-A'rasy, bertindak selaku pemerintah dengan memperhitungkan secara adil semua yang ada di hadapan mereka. Hari itu orang-orang yang kafir disentuh pukulan mereka, dan diucapkan kepada mereka: "Itulah azab yang kamu dulu selalu mengingkarinya."

Ayat 18

Al Imran ayat 18 - "Dan Allah akan memberikan pahala kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ampunan dan rezeki yang baik. Dan mereka berada di dalamnya (surga) untuk selama-lamanya."

Ayat 19

Al Imran ayat 19 - "Nabi-nabi: Ada orang-orang yang telah mengikuti mereka, dan Allah mempunyai nikmat kepada orang-orang kafir, tetapi mereka tetap berada dalam kekufuran dan dosa."

Ayat 20

Al Imran ayat 20 - "Dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Dan tidak ada perubahan bagi perkataan-perkataan Allah. Itulah kemenangan yang besar."

Tafsir Al Imran Ayat 16-20

Al Imran ayat 16-20 membawa pesan-pesan penting mengenai karunia Allah, hari kiamat, dan pahala bagi orang-orang beriman. Allah memberikan anugerah kepada mereka yang beriman dan mengikuti ajaran-Nya. Pahala surga ditunjukkan sebagai balasan yang luar biasa bagi kebaikan dan iman mereka. Sebaliknya, orang-orang kafir akan memperoleh azab yang dijanjikan karena keingkaran serta dosa yang mereka lakukan.

Hubungan Al Imran Ayat 16-20 Dengan Kehidupan Sehari-hari

Ayat-ayat ini memotivasi umat Islam untuk senantiasa bergembira atas karunia Allah, taat pada ajaran-Nya, dan mengejar amal soleh agar mampu meraih pahala dan keberkahan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Memberikan inspirasi untuk menjalani hidup dengan penuh keimanan dan taqwa.

Penutup

Dengan memahami dan merenungi makna dari Al Imran ayat 16-20, kita diharapkan dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta menjalankan ketaatan kepada Allah dalam setiap aspek kehidupan. Semoga kita selalu diberikan petunjuk dan kemampuan untuk mengikuti jalan yang benar serta mendapatkan pahala yang dijanjikan-Nya.